12/06/2014

Informacions Setmana Immaculada

Solemnitat de la Immaculada Concepció
Rosari Solemne diumenge a les 7 del vespre
Demà dilluns, 8 de desembre: Misses: 9, 12 i 8 del vespre


Benedicció del Naixement dilluns després de Missa de 12


Vida Parroquial
Missa familiar
Proper diumenge 14 de desembre a les 12 del migdia convidem especialment els infants de la catequesi.
Vetlla de pregària d’Advent
El proper dissabte a les 10 del vespre a la Capella del Sagrament.
Grup d e joves i Confirmació
El proper divendres no hi haurà grup de confirmació ni de joves us convidem dissabte a participar de la Vetlla de pregària d’Advent.

Diumenge 7, II Diumenge d’Advent
9h.                                                                                                               
12h.    Fam. Vintró Giner, Esteve Valls Cases; Josep Maria Molleví Ribera
20h.    Dfts. Gna. Visitació Collet Bellatriu; Gna. Rosa Collet Bellatriu; Gna. Dolores Collet
            Bellatriu
Dilluns 8, Immaculada Concepció
9h.                                                                                                               
12h.    Fam.Albert Salom; Juan Frabregas Canal; Montserrat Viura Martorell; Antonio Pruna Ambròs; Francisco Ruiz (6è.aniv.)
20h.   
Dimarts 9:               8h. (Llar Santa Anna)                                 19,30h.
Dimecres 10:                                                                               19,30h.
Dijous 11:                8h. (Llar Santa Anna)                                   19,30h.
Divendres 12:          8h. (Llar Santa Anna)        
Dissabte 13:
20h.    Dfts. Fernando Fortí (6è. Aniv.)
Diumenge 14, III Diumenge d’Advent
9h.                                                                                                       Dft. Joaquim Garcia Creixell    
12h.    Fam. Vintró Giner, Fam. Valls Moré; Teresina Muns Vellvé; Fam. Albert Salom; Maria Assumpció Casa Pous (39è. Aniv.); Josep Casas i Ginestà (4art. Aniv.)
20h.    Dfts. Maria Rosa Fabregat Ballester


La  Concepció  Immaculada  de  María cantada  per  Prudenci

(FRAGMENT DE L'HIMNE Ante cibum, Cathem. III)

Aquesta digressió del càntic tant llarc que Prudenci dedica a l' acte ordinari de posar-se a la taula per menjar, des de l' estrofa 20 fins a la 33, exposa clarament el dogma del pecat  original i la exempció  de la Puríssima  Verge Mare de Deu, mostrant aqueix gran privilegi de María, ja ben reconegut com una piadosa  persuassió  dins la Iglesia del segle v. (...)

Dones, oh Deu Sant, al principi ta
d'humida terra plasmà nostre còs,
mes a ta propia semblança nos féu;
i a fi que'l plasma fós apte per Tu,
 viu esperit li donà ton halè.

Mana el Senyor que d'un bell Paradís
l'home n'habiti l'estatge frondós,
on primavera perpetua floreix,
on la fontana, formant quatre rius,
rega  floratges de tota  color.

«Que tot això te tributi servei»
0
va dir a l'home el Senyor: «A ton ús
tot ho entreg; sols te deix prohibit
pendre la fruita de l'arbre letal,
l'arbre qui brosta en el centre del bosc.»

Mes la Serpent seductora ginyà
l'anima d'Eva lleugera de seny,
i ella en mal'hora induí son espòs
just  a gustar l'aliment prohibit,
fent-se a la par destinats a  la mort.

Veuen al punt (coneixença fatal!)
mutuament els dos cossos desnús;
i avergonyint-se del lúbric error,
fan-se cintures de pàmpols units
amb que el pudor ocultar-se pogués.

Reus de la culpa, porucs ja de Deu
són expulsats d'aquell sant Paradís.
Eva, qui verge hi havía viscut,
ara, subjecta a l'imperi d'Adam,
parts dolorosos  haurà  de patir.

L'ímproba Serp causadora del dany
reb també  castic, per quant la muller
ha d'esclafar-li a ses plantes el coll:
així la Serp sota'l peu femenil
resta sotmesa, la dòna  al varó.

27 De la parella culpable sortint,
cau en la culpa el llinatje humanal;
i ell amb delictes, comesos a munts,
mentres imita sos pares primers,
sempre ne paga la pena de mort.

Mes heus aquí que, llinatje novell,
surt  un  altre Home  pel  cel presentat,
no ja fangós com l'Adam primitiu,
ans bé ver Deu a ver Home conjunt,
sense ni rastre de vicis del cos.

Carn viva nostra se fa’l Verb de Deu,
que, sense talem ni dret de marit,
sens atractiu d'unió corporal,
Immaculada Donzella conceb
gravida sols per Divina virtut.

Tal era el cas de l'antiga rancor,
tal el motiu de la lluita crudel
entre la Serp i la raça d'Adam:
que, trepitjada de peus femenils,
fos abatuda l'altiva Serpent.

Doncs eixa Verge, qui ser ha pogut
 Mare de Deu,  supera tot verí,
mentres la Serp, retorcent-se a sos peus,
sense danyar-la, son virus escup
sobre l'herbei de germana verdor.

Ara quin monstre d'infern ja no
por i tremola del candi remat?
Ara, entre ovelles tranquiles,  furtiu
passa ja el llop, i de carn en dejú
tanca per força el barram furiós.

Ara, per canvi mirífic, 1'Anyell
regna  i domina damunt els lleons,
mentres, per núvols i vents vagatius,
fuga i empaita cruents aguilots
 blanca coloma baixada del cel.


MIQUEL  COSTA  1 LLOBERA,   Pvre.

Cap comentari: