11/03/2018

Informacions 4 de novembre


El proper diumenge 11 de novembre celebrem la campanya de GERMANOR.

No cal que insistim en la importància que té per a la nostra Església de Barcelona. Amb tu, som una gran família. Estiguem convençuts que, qui ajuda al FONS COMÚ DIOCESÀ,
ajuda, no sols un dia –com en altres campanyes–  sinó que dóna la mà cada dia al necessitat. Un cop més us demanem la vostra atenció sobre l’oportunitat de les SUBSCRIPCIONS AMB CARÀCTER FIX i qualsevol mena de donatius.
De cara a comptar amb la desgravació fiscal, recordeu que els donatius per al sosteniment de l’Església desgraven el 50% els primers 150 eur; i la resta, el 27,5%. Llei 27/2014.


Vida Parroquial
Reunió dels Consells d’economia
El dilluns 5 de novembre a les 21h. a la parròquia del Pilar de Masnou per presentar la campanya de Germanor.

El manament més important.
En el moment que vivim, en una cultura relativista, on tot passa per us subjectivisme, que cada vegada té menys de racional per ser només emocional, parlar de manaments de Déu sembla quelcom d’altre temps, arcaic, pre-científc, antihumà. Qui ha de dir-nos a nosaltres que està bé i que malament? No som prou conscients per saber que és bo i què és dolent? Nosaltres homes contemporanis no tenim necessitat de Déu, ja podem parlar entre nosaltres i crear-nos la nostra ètica, és a dir, els nostres valors i contravalors. Això és el que pensem tots, perquè així ho hem après dels plantejaments filosòfics i morals del segle vint.
Per això la pregunta que li fan avui a Jesús a l’evangeli  «Quin és el primer de tots els manaments de la Llei?» és molt apropiada amb nosaltres y la podríem reformular d’aquesta manera:  Quin és el valor fonamental en la nostra vida? La qüestió és si estem disposats a que algú ens digui què hem de fer, perquè això és el que ningú vol, ningú volem que ens diguin el que hem de fer, que ens imposin res.
El qui li pregunta a Jesús ja té una actitud que moltes vegades ens manca. Jesús respon d’una manera antiga i nova. Respon recordant el que Déu ja havia anunciat el seu poble: Estima a Déu amb totes les forces... Però a la vegada nova: estima els altres com a tu mateix.
Aquestes paraules son desconegudes per l’home i la dóna d’avui, perquè no sap conjugar el ver estimar sense el pronom reflexiu.  És a dir, tota acció d’estimar la fem en la mesura que ens reporta un benefici, estimar-nos. Ens oblidem de la característica fonamental de l’amor, la gratuïtat. Estimar Déu i estimar els altres no son dos amors diferents, ni contraposats, ben al contrari és la mateixa acció d’estimar que la pervertim amb el nostre egoisme, transformant l’amor gratuït (caritat) en un amor interessat (egoisme). A vegades l’home d’avui ha perdut l’esperança de trobar aquest amor veritable, l’evangeli ens diu que el podem trobar en Déu i en els germans, només cal que re-orientem la nostra vida cercant l’amor veritable que és l’amor de Jesurist.
Mn. Alex Marzo
Intencions de misses

Diumenge XXXI de durant l’any,  4 de novembre

9h.     
12h.     Dfts. Fam. Vintró Giner; Vicens Llorens; Antonia Giol
20h.   


Dilluns 5: 
8h.      (Llar Santa Anna)
19,30h.  
Dimarts 6:
8h.      (Llar Santa Anna)
19,30h.
Dimecres 7:
8h.      (Llar Santa Anna)
19,30h.   
Dijous 8:
8h.      (Llar Santa Anna)
19,30h.   
Divendres 9: 
8h.      (Llar Santa Anna)  

Dissabte 10:
20h. 


Diumenge XXXI de durant l’any,
4 de novembre

9h.      Dfts. Fam. Vidal Plandolit; Fam. Tuneu Vila
12h.     Dfts. Fam. Vintró Giner; Fam. Albert Salom
20h.   


Cap comentari: